สารบัญ

คอร์สสอนออนไลน์ เขียนโปรแกรม IoT Arduino ESP8266 เรียนรู้ได้ทุกที่ออนไลน์

Arduino + NodeMCU + ESP8266 + Firebase + Android

จัดคอร์สสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ออนไลน์ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้านระบบสมองกลฝั่งตัวและอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมพื้นฐาน พร้อมประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือใช้งานจริงเพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงนวัตกรรม

จากความนิยมของกระแส Intenet of Things (IoT) และโอกาสต่างๆ ในการสร้างรายได้จากระบบ SmartHome, SmartOffice และ SmartFarm 

หลักสูตรนี้จึงสอนพื้นฐานการติดตั้ง การเขียนโปรแกรม และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของไมโครคอนโทรลเลอร์ "NodeMCU" ซึ่งเป็นชุด Development Kit ที่มีโมดูล Wi-Fi ในตัว และบอร์ด "Arduino" ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมสูง ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมทั้งจะสอนการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อทั้งแบบ Server-Client และ "Firebase by Google" เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ Real-Time และแสดงผลบนหน้าแอพพลิเคชั่นของทั้ง Android และ iOS 


พื้นฐานผู้เข้าเรียนออนไลน์ :

  • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Arduino , Web หรือ PC มาบ้าง
  • มีความตั้งใจ อยากเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
  • มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องใช้งาน ESP8266 Arduino ให้ได้

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้าน IoT 

หลักสูตร  Arduino ESP8266 Internet of Things (Arduino + NodeMCU + ESP8266 + Firebase + Android + more)

2,400 บาท  / 7 วัน (ไม่รวม hardware)
ปลดล็อคแล้ว เรียนฟรีไม่ต้องเสียเงิน / ไม่จำกัดเวลา

100% Free is Fun More เรียนฟรี 100% ก็สนุกได้มากกว่า