มีแผนการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ  พร้อมทั้งสื่อการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3 ทั้งสองภาคเรียนให้ดาวน์โหลดไปปรับใช้กันอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณครู  Supap Cha-am เผยแพร่ในกลุ่ม ตัวอย่างสื่อปฐมวัย และ www.รักครู.com