พ.  เศรษพงค์มะลิสุวรรณ.

"เศรษฐพงค์" ชี้ให้เห็นถึงเวลาทำการป้องกันแฮ็กสอดใส่ช่องโหว่ข้อมูลร่วมกันสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ป้องกันเหมือนกรณีภัยพิบัติรัฐต้องให้ความสำคัญสร้างระบบ - ประสานความสื่อสาร

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พ. อ. เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณส. ส. บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ไทยในรองหัวหน้าคณะตรวจการโทรคมนามและสิทธิประโยชน์และสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ด้านอาวุธใน ระบบปฏิบัติการพบว่าการแฮกข้อมูลโดยแฮกเกอร์เกิดขึ้นมากมายซึ่งหลายครั้งส่งผลทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านข้างเนื่องจากแฮกเกอร์จะพุ่งไปที่ข้อมูลสำคัญทั้งของภาคธุรกิจและสังคมรวมถึงงานราชการซึ่งประเทศนั้นมีพ . ร.น. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยก่อนหน้า 2562 กฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้กับคำสั่งงานของรัฐหรืองานของรัฐซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการลูกค้าหลักสำคัญทางสื่อรวมทั้ง 8 ด้านด้านความมั่นคงของรัฐ, ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ, ด้านการเงินการธนาคาร, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์, ด้านความยุติธรรมและมวล,

พ. อ. เศรษฐพงค์กล่าวอีกว่าวันนี้ระบบควรมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการตรวจสอบอย่างรอบคอบรวมทั้งการสร้างวิธีการและเทคโนโลยีในการป้องกันแฮกเกมอย่างเช่นการสำรองข้อมูลและการกระจายข้อมูลไปยังสถานีย่อยเป็นเรื่องที่ควรทำเพื่อลดความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมไว้เป็นเรื่องที่ ดีทำการข้อมูลสำรองข้อมูลตามหลักวิชาการและขนาดงานควรจะทำ Security PenTest จะทำให้เราแจ้งเตือนและปิดช่องโหว่นั้นได้ แต่วันนี้เราได้มีการสั่งงานหรือไม่ว่ามีความพร้อมในการเคลื่อนไหวหรือไม่การ ระบบป้องกันการแข่งขัน แต่เป็นการป้องกันกันในส่วนของรัฐบาลจะต้องมีการควบคุมในการจัดการเพื่อให้สร้างระบบต่างๆซึ่งจะต้องขอความร่วมมือกันเทียบเคียงงานใหญ่อาจจะเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อถูกแล้วต้องเตือนงานอื่น สร้างสร้างสร้างขึ้นในการป้องกันร่วมกันแบบนี้การป้องกันการป้องกันถึงจะมีประสิทธิภาพและการยกระดับนี้ควรทำประกันแฝงในความด้าน Cyber ​​ด้วยซึ่งตอนนี้เริ่มมี บริษัท ประกันในประเทศทำแล้วซึ่งขณะนี้เริ่มมี บริษัท ประกันในประเทศรับทำแล้วซึ่งขณะนี้เริ่มมี บริษัท ประกันในประเทศรับทำแล้ว

"วันนี้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปไกลเราก็ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันอย่างเรื่องของโลกของโลกนั้นที่ผ่านมาเราก็พบเจอปัญหาจากแฮกเกอร์มากมายซึ่งในส่วนของข้อมูลต่างๆของเราจะต้องมีการวางระบบป้องกันไว้ด้วยถึง เวลาแล้วที่เลื่อนงานต่าง ๆ ของรัฐจะต้องบรรยายกันในการจัดระเบียบเพื่อป้องกันการตกจากโลกอย่างเป็นระเบียบ "พ. อ. เศรษฐค์กล่าว.