รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) | Thai MOOC

สูตรเรียนออนไลน์ ฟรี ซึ่งเป็น หลักสูตร รู้ทันภัยไซเบอร์ มีเกียรติบัตร

สามารถใช้อ้างอิง ตัวชี้วัด ว. 21 ได้ มาฝากคุณครูทุกท่านครับ โดยหลักสูตรนี้คุณครู
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  เข้าใจและปฏิบัติตามพรบ.คอมพิวเตอร์ โดยนอกจากคุณครูเรียนรู้แล้ว ยังสามารถให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนได้ด้วยนะครับ ซึ่งจะส่งผลนักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมครับ

โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาในการเรียนจำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อคุณครูเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตร สามารถใช้ อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21  ในส่วนของตัวชี้วัดการพัฒนาตนเองได้ด้วยนะครับ ไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันเลยครับ

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างปลอดภัย

รู้จักความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Social Network

รู้จักวิธีป้องกันภัยจากการเล่น Social Network

เข้าใจ และตระหนักถึงมารยาทในการใช้งาน Social Media

การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย

สามารถเข้าใจนิยาม และอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายสำหรับบ้าน

สามารถเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านอย่างปลอดภัย

สามารถใช้เครื่อช่ายไร้สายบ้านได้อย่างปลอดภัย

ไวรัส และมัลแวร์คอมพิวเตอร์

สามารถป้องกันอันตรายจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ

สามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยไวรัสไซเบอร์ได้

การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

สามารถใช้มือถือได้อย่างปลอดภัย

รู้จักการตั้งค่า และกำหนดการใช้งานมือถืออย่างไรให้ปลอดภัย

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 

เพื่อให้บุตรหลานเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

รู้จักวิธีตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

รู้จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

หากคุณครูสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ สามารถคลิกที่ลิงค์สมัครเรียนด้านล่างได้เลยครับ

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการสมัครใช้งานระบบ