ทางโครงการมหาลัยไๆซเบอร์ไทย ได้เปิดอบรมและเรียนผ่านระบบออนไลน์ ฟรี ไม่ทีค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรวิชานี้ เหมาะที่จะควรจะเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทันและนำไปใช้กับอาชีพหรือหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยทั้ง 3 วิชานี้ สามารถเก็ยเป็นโปร์ไฟล์ คะแนนชีวัด ข้อ 2.1 ตาม กพร.ประกาศ ทั้งนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

( คลิิกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียด หลักสูตร รวมถึงลิงค์ไปยังหน้าลงทะเบียนเรียน )

1.การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | Digital Movie Production  มีใบประกาศนียบัตร  เมื่อผ่านการประเมิน

2.Young Smart Farmer ยุคไทยแลนด์ 4.0 | Young Smart Farmers in Thailand 4.0

3.วิชา รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness  รหัสวิชา BU001

คู่มือการเรียน 

 

ทั้ง 3 วิชานี้ สามารถนำใบประกาศนียบัตร หหรือใบรับรองผ่านหลักสูตร มาเปลี่ยนเป็น

Certificate Digital Profile  หรือใบรับรองอิเลคทรอนิกส์ฺได้