สารบัญ

ไฟล์อิจเมจ ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ รุ่นต่างๆ  ( ใช้เพื่อการศึกษา เท่านั้น ) 

 

  Microsoft Office 365..> 2019-05-17 04:26 3.2G  
  Microsoft Office 365..> 2019-05-17 04:46 3.3G  
  Microsoft Office 365..> 2019-05-17 02:41 3.2G  
  Microsoft Office 200..> 2019-05-17 03:36 262M  
  Microsoft Office 200..> 2019-05-17 03:36 118M  
  Microsoft Office 200..> 2019-05-17 04:49 574M  
  Microsoft Office 200..> 2019-05-17 02:30 807M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 03:45 621M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 05:22 730M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 04:13 831M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 02:46 717M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 03:58 833M  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 05:20 2.2G  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 03:54 2.3G  
  Microsoft Office 201..> 2019-05-17 03:34 4.1G  
  Microsoft Office Pro..> 2019-05-17 03:44 1.9G  
  Microsoft Office Pro..> 2019-05-17 02:53 1.7G  
  Microsoft Office Pro..> 2019-05-17 02:42 3.2G  
  Windows 7+10 22in1 j..> 2019-05-17 05:11 6.0G  
  Windows 7-10 Pro Wit..> 2019-10-27 15:20 48K  
  Windows10ar64+68.iso 2019-05-17 04:33 6.5G  
  Windows10en64+68.iso 2019-05-17 03:14 6.7G  
  Windows10no64+68.iso 2019-05-17 03:18 6.5G  
  Windows Server 2008 ..> 2019-05-17 02:52 3.5G  
  Windows Server 2012R..> 2019-05-17 04:09 6.3G  
  Windows Server 2016 ..> 2019-05-17 03:42 7.2G  
  Windows_Server_2016_..> 2019-05-17 05:18 6.5G  
  en_windows_7_10_pro_..> 2019-10-27 15:27 9.3G  
  en_windows_7_ultimat..> 2019-05-17 04:56 3.1G  
  windows server 2019.iso 2019-05-17 04:14 4.6G  
  winserver2019-17763...> 2019-05-17 04:43 4.2G