การดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle 3.2 ⋆ TouchPoint

[VID] 01การดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 02จัดการโปรไฟล์ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 03การเพิ่มและจัดการบล็อค Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 04การจัดการสมาชิก Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 05การกำหนดให้อาจารย์เป็นผู้สร้างรายวิชาได้ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 06สร้างประเภทหรือหมวดหมู่รายวิชา Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 07การสร้างรายวิชาในฐานะผู้สอน Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 08การปรับแต่งไฟล์ php.ini ให้รองรับการอัพโหลดไฟล์ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 09การตั้งค่ารายวิชา Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 10การจัดการหัวข้อรายวิชา เบื้องต้น Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 11การเพิ่มเนื้อหา Page การแทรกรูปภาพ และวิดีโอ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 12การเพิ่มเนื้อหา Book Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 13การเพิ่มเนื้อหาแหล่งข้อมูล Moodle 3.2.mp4  
[VID] 14การเพิ่มเนื้อหาโฟลเดอร์ Moodle 3.2.mp4  
[VID] 15การเพิ่มเนื้อหา Label Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 16การเพิ่มเนื้อหา URL Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 17การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 18การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนา Moodle 3.2.mp4  
[VID] 19การเพิ่มกิจกรรมบทเรียนสำเร็จรูป Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 20การเพิ่มกิจกรรมโพลล์ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 21การเพิ่มกิจกรรม อภิธานศัพท์ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 22การเพิ่มกิจกรรม Assignment Moodle 3.2.mp4  
[VID] 23การเพิ่มกิจกรรม Scorm Moodle 3.2 (Publish ไฟล์จาก Captivate ใส่ Moodle) - YouTube.mp4  
[VID] 24การเพิ่มกิจกรรม Wiki Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 25การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 1 การสร้างคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 26การเพิ้มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 2 การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 27การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 3 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบทั่วไป Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 28การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 4 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบอัตนัย Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 29การเพิ่มกิจกรรม Survey Moodle 3.2.mp4  
[VID] 30การเพิ่มกิจกรรม แบบสำรวจ Moodle 3.2.mp4  
[VID] 31การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา Enrolled User และการแบ่งกลุ่ม Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 32การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูล Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 33การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูล Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 34การรีเซ็ต การสำรองข้อมูล และการกู้คืนรายวิชา Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 35การจัดการการแสดงผลของเว็บ การติดตั้ง และการใช้งาน Theme Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 36การใช้ฟอนต์จาก Google Fonts ใน Moodle 3.2 - YouTube.mp4  
[VID] 37การเคลียร์ Cache ใน Moodle 3.2 - YouTube.mp4