ครูอภิวัฒน์ "สอนสร้างสื่อ" - Publications | Facebook

[VID] สร้างฟอร์มด้วย HTML แล้วแจ้งเตือนเข้าไลน์ ด้วย IFTTT.mp4  
[VID] ส่งฟอร์ม แจ้งเตือนเข้าไลน์ง่ายๆ ด้วย IFTTT (ไม่ต้องเขียนโค้ด).mp4  
[VID] EP 1 การทำ Line BOT แจ้งคะแนนนักเรียนอัตโนมัติ.mp4  
[VID] EP 2 การแก้ไขและอัปเดตข้อมูล Line BOT ให้เป็นค่าปัจจุบัน.mp4  
[VID] EP 3 การทำ Line BOT แจ้งสรุปผลการเรียนทั้งคะแนนและเกรด.mp4  
[VID] EP 4 การทำ Line BOT แสดงเลขทศนิยม 2 หลักและวันที่แบบวันเดือนปี.mp4  
[VID] EP 5 การทำ Line BOT แสดงภาพนักเรียนพร้อมกับแจ้งผลการเรียน.mp4  
[VID] EP 6 การทำ Line BOT คุยกับนักเรียนพร้อมกับส่งสติกเกอร์และรูปภาพด้วย.mp4  
[VID] EP 7 การทำ Line Chat BOT สำหรับมือใหม่เริ่มหัดทำ ตอนที่ 1.mp4  
[VID] EP 8 การทำ Line Chat BOT ให้ส่งไลน์ Message 10 แบบ ตอนที่ 2.mp4  
[VID] EP 9 การทำ Line Chat BOT แบบแยกชีตนักเรียนแต่ละห้อง.mp4  
[VID] EP 10 การทำ Line Chat BOT วิธีการคัดลอกและวางข้อมูลอัตโนมัติ.mp4  
[VID] EP 11 การทำ Line Chat BOT วิธีการทำเมนู สำหรับเลือกเข้าดูผลการเรียน.mp4  
[VID] EP 12 การทำ Line Chat BOT การกำหนดขนาดภาพและการทำภาพเอนิเมชั่น GIF.mp4  
[VID] EP 13 การทำ Line Chat BOT การทำปุ่มแบบ QuickReply และ Flex Message.mp4  
[VID] EP 14 การทำ Line Chat BOT การทำ Rich Menu ในไลน์แจ้งผลการเรียน.mp4  
[VID] EP 15 การทำ Chat BOT ด้วย Dialogflow กับ Facebook Messenger.mp4  
[VID] EP 16 การทำ Chat BOT ด้วย FB Messenger ส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ.mp4  
[VID] EP 17 การทำระบบแสดงเว็บแบบ Popup ในไลน์ด้วย LIFF.mp4  
[VID] EP 18 การประยุกต์ใช้ LIFF กับ ริชเมนูและ Line Chat Bot.mp4  
[VID] EP 19 การประยุกต์ใช้ LIFF กับ ริชเมนูง่ายสุดๆ แบบที่ไม่ต้องสร้าง Redirect URL.mp4  
[VID] EP 20 การสร้างตัวแปรและแสดงชื่อผู้ใช้ที่ถามเข้ามาใน Line Chat Bot.mp4  
[VID] EP 21 การสร้างเว็บด้วย Blogger เพื่อใช้แสดงข้อมูลผ่านแชทไลน์.mp4  
[VID] EP 22 การแทรกไฟล์ PDF ใน Blogger และแสดงผลผ่านริชเมนู.mp4  
[VID] EP 23 การออกแบบทำปุ่มในริชเมนูง่ายๆ ด้วย canva.mp4  

 

 

ครูอภิวัฒน์ "สอนสร้างสื่อ" - Home | Facebook