วันนี้ LearnEducation ขอแบ่งปันแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน ที่คุณครูทุกวิชา ทุกระดับชั้น สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่าง
หรือเป็นไอเดียในการเริ่มทำแผนการสอนได้ โดยครูปอนด์ จาก LearnEducation
ขอนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
พร้อมมีตัวอย่างแผนการสอน 5Es เรื่องการเเพร่เเละออสโมซิส ระดับชั้นม.1 (ไฟล์ Word แก้ไขได้) มาฝากคุณครูทุก ๆ ท่านครับ