Google Cloud Vision สามารถวิเคราะห์ภาพได้ 6 รูปแบบคือ Label, Text, Face, Landmark, Logo, Image Properties ขั้นตอนการวิเคราะห์คือเราต้องทำการ อัพโหลดภาพขึ้นไปที่ Cloud Vision API จากนั้นเราจะได้ค่ากลับมาเป็น JSON ง่ายมากบอกเลย! เราอาจจะเอาความรู้จากบทความนี้มาทำแอพเล่นก็ได้ เช่นว่า ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการอัพโหลดรูปขึ้นมา และให้ระบบตรวจสอบว่าเป็นภาพอะไร แล้วเอาค่าที่ได้มาทำเป็นแคปชั่นหรือแฮชแทก แล้วอัพโหลดรูปนั้นขึ้นไปที่ Instagram 

ในการใช้งานแบบฟรีเราสามารถอัพโหลดได้ 4MB ต่อภาพ และใช้งานได้ฟรี 1,000 หน่วยต่อเดือน (หน่วยในทีนี้ผมเข้าใจว่าหมายถึงจำนวนการร้องขอการตรวจสอบ เช่นถ้า 1 ภาพเราต้องการให้ตรวจสอบทั้ง Text และ Landmark ก็จะนับเป็น 2 หน่วย) ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องเสียตังค์ (ก็สมเหตุสมผล ใช้มากก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาไป)

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน Google Cloud Vision API ให้เข้าไปที่ Cloud Platform Console และคลิกที่ปุ่ม CREATE PROJECT

Google Cloud Vision API

ตั้งชื่อโปรเจคและใส่ข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย

Google Cloud Vision API

จากนั้นทำการเปิดใช้งาน Cloud Vision API โดยคลิกที่ลิงค์นี้และเลือกโปรเจคที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ Enable Cloud Vision API

Google Cloud Vision API

ขั้นตอนถัดไปให้สร้าง API Key โดยให้คลิกเข้าไปที่เมนูรูปแฮมเบอร์เกอร์ด้านซ้ายมือและเลือกไปที่ API Manager และคลิกไปที่เมนู Credentials จากนั้นให้ทำการคลิกที่ Create Credentials และเลือกเป็น API Key

Google Cloud Vision API

หลังจากนั้นเราจะได้ API Key มาชุดหนึ่ง ให้กด RESTRICT KEY และก็กด Save ในหน้าถัดไปเลยครับ

Google Cloud Vision API

หลังจากได้ API Key มาแล้ว เราก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหละ ให้ดาวน์โหลดตัวอย่างรูปภาพและโค้ดที่ผมเตรียมไว้ลงไปก่อนครับ google-cloud-vision-api.zip (รูปตัวอย่างผมขโมยมาจากเน็ท ฮาา) เมื่อโหลดมาแล้วจะเห็นไฟล์ google-cloud-vision.php อันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดที่ผมเตรียมไว้ให้ ให้ทำการเปลี่ยน API_KEY เป็นของตัวเองนะครับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
 
// Google Cloud Vision API
$strUrl = "https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate?key=API_KEY";
 
$arrHeader = array();
$arrHeader[] = "Content-Type: application/json";
 
 
$objImgData = file_get_contents("test.jpg");
$objImgBase64 =  base64_encode($objImgData);
 
$arrPostData = array();
$arrPostData['requests'][0]['image']['content'] = $objImgBase64;
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][0]['type'] = "LABEL_DETECTION";
$arrPostData['requests'][0]['features'][0]['maxResults'] = "5";
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][1]['type'] = "FACE_DETECTION";
$arrPostData['requests'][0]['features'][1]['maxResults'] = "5";
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][2]['type'] = "TEXT_DETECTION";
$arrPostData['requests'][0]['features'][2]['maxResults'] = "5";
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][3]['type'] = "LANDMARK_DETECTION";
$arrPostData['requests'][0]['features'][3]['maxResults'] = "5";
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][4]['type'] = "LOGO_DETECTION";
$arrPostData['requests'][0]['features'][4]['maxResults'] = "5";
 
$arrPostData['requests'][0]['features'][5]['type'] = "IMAGE_PROPERTIES";
$arrPostData['requests'][0]['features'][5]['maxResults'] = "5";
 
 
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$strUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $arrHeader);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($arrPostData));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$result = curl_exec($ch);
curl_close ($ch);
 
print $result;
 
?>

จากนั้นสั่งรันโค้ด เราจะได้ค่าผลลัพธ์กลับมาเป็น JSON เป็นอันเรียบร้อย

Google Cloud Vision API

อ้างอิง : https://cloud.google.com/vision/docs/