แสดงการใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Home เพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์ Sonoff เป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่แพงในการเริ่มนำบ้านเข้าสู่ระบบ Smart home