เป็นระบบบัญชีออนไลน์ ที่สร้างจาก Kotchasan Web Framework มีความสามารถในการ จัดการสต๊อกสินค้า ทำรายการ ซื้อ ขาย ออกใบเสร็จรับเงิน และ รายงานยอดขาย ประกอบด้วยส่วนหลักๆ

 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ฐานข้อมูลลูกค้า และ คู่ค้า
 • ออกใบเสนอราคา
 • ทำรายการขาย
 • ออกใบสั่งซื้อ
 • ออกใบรับสินค้า
 • รายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือ
 • รายงานการขาย รายเดือน รายปี ทั้งหมด
 • สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าเป็นรายตัว (กราฟ) สามารถบอกได้ว่า สินค้าขายดีในช่วงไหน
 • เปิดใบเสร็จได้ในหน้าเดียว
 • รองรับเครื่องยิงบาร์โค้ด (สินค้า)
 • รองรับผู้ขายหลายคน
 • กำหนดความสามารถของสมาชิกได้เป็นรายบุคคล (ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ)
 • ใช้งานได้บนมือถือ

จุดประสงค์ในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Kotchasan Web Framework ที่สามารถใช้งานได้จริง และใช้เป็นระบบพื้นฐานสำหรับการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบที่มีความสามารถสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนำ Kotchasan ไปใช้งานจริง และเรียนรู้การนำ Kotchasan ไปใช้งาน

ข้อตกลงการนำไปใช้งาน

 • สามารถนำไปใช้งานส่วนตัวได้
 • สามารถพัฒนาต่อยอดได้
 • มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่บอร์ดของคชสาร https://www.kotchasan.com
 • ต้องการให้ผู้เขียนพัฒนาเพิ่มเติม ติดต่อผู้เขียนได้โดยตรง (อาจมีค่าใช้จ่าย)
 • ผู้เขียนไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆในการใช้งาน
 • ห้ามขาย ถ้าต้องการนำไปพัฒนาต่อเพื่อขายให้ติดต่อผู้เขียนก่อน (เพื่อบริจาค)


การติดตั้งและการอัปเกรด

 • ให้อัปโหลดโค้ดทั้งหมดจากที่ดาวน์โหลด ขึ้นไปบน Server
 • เรียกตัวติดตั้ง http://domain.tld/install/ (เปลี่ยน domain.tld เป็นโดเมนรวมพาธที่ทำการติดตั้งไว้) และดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้งหรืออัปเกรดจนกว่าจะเสร็จสิ้น
 • ลบไดเร็คทอรี่ install/ ออก


ในการใช้งาน API หากเป็นการเรียกใช้งานจากนอก Server อาจต้องเปิดการใช้งาน Access-Control-Allow-Origin ด้วย ให้แก้ไขไฟล์ .htaccess ลบ # หน้าบรรทัดเหล่านี้ออก

#Header add Access-Control-Allow-Origin "*"
#Header add Access-Control-Allow-Headers "origin, x-requested-with, content-type"
#Header add Access-Control-Allow-Methods "PUT, GET, POST, DELETE, OPTIONS"


สามารถเข้าใช้งานได้โดย User
ผู้ดูแลระบบ : admin@localhost + admin (เว็บไซต์ตัวอย่างเข้าระบบโดยบัญชี Facebook)
พนักงาน : demo@localhost + demo

เว็บไซต์ตัวอย่าง https://oas.kotchasan.com

ดาวน์โหลดโค้ดได้จาก Github