นาวาอากาศเอกธีระ สุทธิพันธ์ุ  รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปฏิบัติการไซเบอร์ (RTAF Cyber Center Challenge) ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเป็นการเรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์ และกระบวนการ ในการปฏิบัติการไซเบอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศต่อไป  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และมีกำลังพลของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๐ คน