วิธีการใช้งาน Remote Desktop จาก Windows ไป Linux ไปกลับ ตอนที่ 
admin March 30, 2020 0 776 Less than a minute
วิธีการใช้งาน Remote Desktop จาก Windows ไป Linux ไปกลับ ตอนที่ 2
เป็นการใช้งาน Remote Desktop จาก Windows RDP ไปยัง Linux Ubuntu ผ่าน XRDP

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ที่ Terminal > พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install xrdp กด Enter > พิมพ์ Y กด Enter


2. พิมพ์คำสั่ง sudo service xrdp restart กด Enter


3. พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get update กด Enter > พิมพ์ sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon กด Enter


4. พิมพ์ Y กด Enter


5.ใช้คำสั่ง sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh แก้ไขไฟล์

 

6. พิมพ์ mate-session > กด Ctrol + O เพื่อ Save ไฟล์


7. ทดสอบการใช้งาน xrdp

 

 

Read more: วิธีการใช้งาน Remote Desktop จาก Windows ไป Linux ไปกลับ ตอนที่ 2 https://www.xn--o3cua3bhc8cr3id7c.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-remote-desktop-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-windows-%e0%b9%84%e0%b8%9b-linux